T 0418-581489 E info@zeeuwbouw.nl

energiezuinig bouwen

 Het is nu heel dichtbij, dat we bij nieuwbouw gaan denken aan energieneutrale woningen. In de komende jaren worden de eisen voor energiezuinigheid sterk verscherpt. Om in 2020 geheel energieneutraal te moeten zijn. Bouwcombinatie de Zeeuw heeft samen met de ingenieurs van JongZeeuw Architecten en Adviseurs een aantal woningen ontwikkeld, welke energieneutraal kunnen worden uitgevoerd. We hebben daarvoor de kennis en kunde in huis om dit te kunnen realiseren.

Om te komen tot een energiezuinige woning is een geheel andere manier van denken noodzakelijk. Van de bouwer, van de adviseur en ook van de bewoner. Onze strategie voor de energiezuinige woning is om allereerst de isolatiewaarden en kierdichtheid sterk te verhogen. Dat is de basis. Vervolgens wordt met de installatie het comfort afgestemd op de wensen en leefstijl van de bewoner. Wij hanteren daarbij een keuzemodel, waarin de bewoner de installatie kan kiezen die het best bij haar past. Dat model wordt aangevuld met rekenmodellen, waarin de bewoner kan zien welk bedrag moet worden geïnvesteerd en welke besparing op maandlasten dit oplevert. Het samenstel van de keuzen bepaalt ook in belangrijke mate hoe energiezuinig de woning zal gaan worden. Samen met de architect hebben wij een aantal basiswoningen ontworpen, welke voldoen aan de eisen die de nieuwe tijd aan ons stelt.

Wij zijn van mening dat wij hierdoor een woning voor de toekomst bouwen. Want let wel, nu bouwen volgens de huidige regels leidt op korte termijn tot een tweedehands woning! We bouwen nu voor een toekomst, die heel dichtbij is.

Met zorg voor natuur en mens.    

naar projecten

energiezuinige woningenergiezuinige woning